düzenleyim ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Devlete ve kişilere ait ormanların, önceden hazırlanıp kabul edilmiş esaslara uygun olarak işletilmesi, amenajman

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,hukuk"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Doğal kaynakların işletilmesi, amenajman


Hecelenişi / Hecelemesi;
dü-zen-le-yim