düzenleyici ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Herhangi bir işi, kuruluşu gerçekleştirip düzenli sonuç alınmasını üstlenen kimse, organizatör, aranjör

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Belirli sesler, çalgılar veya topluluklar için yazılmış bir eserin, başka sesler, çalgılar veya topluluklar tarafından söylenip çalınabilmesi için o eserde değişiklikler yapan kimse, aranjör

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, müzik"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir makinenin görevini istenilen ölçüde tutup ayarlayabilen araç, regülatör

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, fizik"

İlişkili birleşik kelimeler; "hava düzenleyicisi"

Hecelenişi / Hecelemesi;
dü-zen-le-yi-ci