düzenlemek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Düzenli, düzgün duruma getirmek, düzen vermek, tanzim etmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

Örnek / Cümle; "Odamı kendim düzenlerim."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Yapmak, hazırlamak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Düzenleme yapmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i, müzik"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Müzik aletlerini akort etmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i, müzik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dü-zen-le-mek