düzenleşik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Düzenleri birbirine uygun

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir sınıflamada aynı düzen ve aynı sırada bulunan

Özelliği / Tipi / Türü; "felsefe"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dü-zen-le-şik