düzen kurmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

işler duruma getirmek

2. Anlamı (eş anlamlısı):

düzenlemek

3. Anlamı (eş anlamlısı):

hileye başvurmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
dü-zen kur-mak