düzeltmecilik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Eldeki imkânlarla, ihtilale başvurmadan toplum düzeninin daha iyi duruma getirilebileceğini, sosyal adaletin sağlanabileceğini ileri süren siyasi sistem, ıslahatçılık, reformculuk

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dü-zelt-me-ci-lik