düzeltme ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Düzeltmek işi, tashih

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Daha iyi duruma getirmek için yapılan değişiklik, ıslahat, reform

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Düzelti

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

İlişkili birleşik kelimeler; "düzeltme işareti"

Hecelenişi / Hecelemesi;
dü-zelt-me