düzeltici jimnastik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yaşama ve çalışma şartlarının etkisiyle oluşan vücut bozukluklarını ve aksaklıklarını önlemek veya gidermek için uygulanan özel beden eğitimi türü

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,spor, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dü-zel-ti-ci jim-nas-tik