düzeltebilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Düzeltme ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Düzeltmeye gücü yetmek

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Düzeltme becerisi bulunmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
dü-zel-te-bil-mek