ne demek?

Düzelme ihtimali veya imkânı bulunmak

Tipi / Türü;

nesnesizFiil

Kullanımı;

"Sonunda biraz kanının alınmasına razı oldu da zavallıcık, bir parça düzelebildi."

Hecelenişi / Hecelemesi;

dü-ze-le-bil-mek