düzeçleme ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Aynı düzeye getirme, yüzey ayrımlarını ölçme, tesviye

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir yerin değişik noktalardaki yükseltisini, deniz yüzeyi göre belirlemek için yapılan işlemlerin bütünü

Özelliği / Tipi / Türü; "jeoloji"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dü-zeç-le-me