düze ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Doz. "(Bir maddenin bir birleşiğe, bir karışıma giren veya girmesi gereken belli miktarı, dozaj)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,kimya"

İlişkili birleşik kelimeler; "tekdüze"

Hecelenişi / Hecelemesi;
dü-ze