düz kanatlılar ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Uzunluğuna katlanan alt kanatları, az çok sert olan üsttekiler tarafından örtülen, dört kanatlı böcekler takımı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,hayvan bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
düz ka-nat-lı-lar