düz baskı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Basım işlerinde kâğıt, plastik film vb. malzemelerin ön veya üst yüzeyine yapılan baskı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
düz bas-kı