düttürü ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dar ve kısa giysi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Açık saçık, tuhaf ve hafif giyimli "(kadın)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

İlişkili birleşik kelimeler; "düttürü Leylâ"

Hecelenişi / Hecelemesi;
düt-tü-rü