düstur ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Genel kural

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça dustūr

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Yasaları içine alan kitap


Hecelenişi / Hecelemesi;
düs-tur