dürtü ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bedensel veya ruhsal dengenin değişmesi sonucu ortaya çıkan ve canlıyı türlü tepkilere sürükleyebilen içten gelen gerilim

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,ruh bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dür-tü