ne demek?

Bedensel veya ruhsal dengenin değişmesi sonucu ortaya çıkan ve canlıyı türlü tepkilere sürükleyebilen içten gelen gerilim

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim ruh bilimi

Kullanımı;

"Sevgi bir dürtüdür."

İlişkili birleşik kelimeler;

"analık dürtüsü"

Hecelenişi / Hecelemesi;

dür-tü