dürüst ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Sözünde ve davranışlarında doğruluktan ayrılmayan, doğru "(kimse)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

kelimesinin kökeni; Farsça durust

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Kurallara uygun, yanlışsız

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"

İlişkili birleşik kelimeler; "dürüst oyun" "doğru dürüst" "tendürüst"

Hecelenişi / Hecelemesi;
dü-rüst