dürüşt ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Sert, gücendirici, kırıcı

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Farsça duruşt


Hecelenişi / Hecelemesi;
dü-rüşt