dünyadan el etek veya elini eteğini çekmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

bir kenara çekilip çevresiyle ilgisini kesmek, toplumun yaşayışına karışmamak, dünya işleriyle ilgilenmez olmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
dün-ya-dan el etek veya eli-ni ete-ği-ni çek-mek