dünyacılık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bireysel katılımı önemli gören, dinin devletten ayrı ve özerk olmasını savunan öğreti, sekülarizm

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,felsefe"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dün-ya-cı-lık