dünya yıkılsa umurunda değil ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`hiçbir şeyle ilgilenmez, sorumsuz, kaygısız` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
dün-ya yı-kıl-sa umu-run-da de-ğil