dünya tükenir yalan tükenmez ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`dünyada çok sayıda yalancı vardır, bunları huylarından vazgeçirmek de imkânsızdır` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
dün-ya tü-ke-nir ya-lan tü-ken-mez