dünya nimeti ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İnsanların dünyada yiyeceği, içeceği, kullanacağı imkânların tümü

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dün-ya ni-me-ti