dünya malı dünyada kalır ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`insan öldüğü zaman malını öbür dünyaya götüremez, bu nedenle gerek kendisi için gerekse hayırlı işler için para harcamaktan kaçınmamalıdır` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
dün-ya ma-lı dün-ya-da ka-lır