dünya görmüş ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çok gezmiş, çok yer görmüş

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,mecaz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Deneyimli


Hecelenişi / Hecelemesi;
dün-ya gör-müş