dünya durdukça durasın ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`çok yaşa, Tanrı sana sonsuz bir ömür versin!` anlamında kullanılan bir iyi dilek sözü


Hecelenişi / Hecelemesi;
dün-ya dur-duk-ça du-ra-sın