dünya bir işi bin ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`bu dünyada insanın hatır ve hayaline gelmeyen türlü türlü durumlar ortaya çıkar` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
dün-ya bir işi bin