dünya ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Üzerinde yaşadığımız toprak ve denizler, yeryüzü

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Arapça dunyā

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Güneş'e yakınlık bakımından üçüncü gezegen, acun.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, özel, gök bilimi"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Dış, çevre, ortam

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

İnançları bir olan ülke veya insanlar topluluğu. "(ör.: Batı Dünyası)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Meslek veya iş birliği içinde bulunan kimseler, camia

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

6. Anlamı (eş anlamlısı):

Herkes.

Özelliği / Tipi / Türü; "zamir"

7. Anlamı (eş anlamlısı):

Duygu, düşünce ve hayal âlemi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, mecaz"

İlişkili birleşik kelimeler; "dünya âlem" "dünyaevi" "dünya görmüş" "dünya görüşlü" "dünya görüşü" "dünya güzeli" "dünya kelamı" "dünya malı" "dünya nimeti" "dünya penceresi" "darıdünya" "dış dünya" "Eski Dünya" "fâni dünya" "iç dünya"

Hecelenişi / Hecelemesi;
dün-ya