dünit ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Temel maddesi olivin olan iri taneli kayaç

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,jeoloji"

kelimesinin kökeni; Fransızca dunite


Hecelenişi / Hecelemesi;
dü-nit