dünden hazır veya razı olmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

kendisine yapılan bir öneriyi seve seve ve hemen kabul etmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
dün-den ha-zır veya razı ol-mak