dün öleni dün gömerler ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`bir üzüntü sürdürülmemeli, unutulmaya çalışılmalıdır` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
dün ö-le-ni dün gö-mer-ler