dümencilik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dümencinin yaptığı iş

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Dümenci olma durumu

Özelliği / Tipi / Türü; "argo"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

En geride olma durumu, sonuncu olma durumu


Hecelenişi / Hecelemesi;
dü-men-ci-lik