dümen yelpazesi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Geminin ileri veya geri hareketinden meydana gelen su akıntısının baskı yaptığı dümen yüzeyi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,denizcilik, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dü-men yel-pa-ze-si