dümen neferi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gemilerde dümeni kullanan kimse

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,denizcilik, (birleşik kelime)"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

En tembel

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

En geride olan


Hecelenişi / Hecelemesi;
dü-men ne-fe-ri