dümen boğazı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dümenin, dümen yelpazesinden yukarı kalan bölümü

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,denizcilik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dü-men bo-ğa-zı