dümdüz ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çok düz

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Sade, basit

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bilgisi, görgüsü çok dar bir sınır içinde kalan "(kimse)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
düm-düz