dülger balığı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kemikli balıklar takımından, başı büyük, ağzı geniş, vücudu yassı ve söbe, üstü dikenli pullarla kaplı bir balık, peygamber balığı "(Zeus faber)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,hayvan bilimi, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dül-ger ba-lı-ğı