dügâh ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Türk müziğinde bir birleşik makam

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,müzik"

kelimesinin kökeni; Farsça dūgāh


Hecelenişi / Hecelemesi;
dü-gâh