ne demek?

İçi delik makarna

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

dü-dük ma-kar-na-sı

Aptal, akılsız kimse

Tipi / Türü;

argo