düdük makarnası ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İçi delik makarna

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Aptal, anlayışsız kimse

Özelliği / Tipi / Türü; "argo"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dü-dük ma-kar-na-sı