düşmez kalkmaz bir Allah ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`insanların talihsizliklere uğraması olağandır` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
düş-mez kalk-maz bir Al-lah