ne demek?

Düşmanlaştırmak işi

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

düş-man-laş-tır-ma