düşmanlık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Düşmanca duygu veya davranış, yağılık, hasımlık, adavet, muhasamat, husumet, antagonizm

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
düş-man-lık