düşmanca ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Düşman gibi, düşmana yakışır

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Düşman gibi, düşmana yakışır bir biçimde, düşmancasına

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf"


Hecelenişi / Hecelemesi;
düş-man-ca