düşkünlük ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Düşkün olma durumu, iptila

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Çoğu kez bünyeye bağlı sürekli ve aşırı güçsüzlük

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Rezillik, insana yakışmayan hayat biçimi

İlişkili birleşik kelimeler; "ikbal düşkünlüğü" "kitap düşkünlüğü"

Hecelenişi / Hecelemesi;
düş-kün-lük