ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

bir şeye aşırı derecede düşkün (olmak)

Tipi / Türü;

İlişkili Atasözleri/Deyimler;

"düşkün olmak"

Hecelenişi / Hecelemesi;

düş-kü-nü ol-mak