düşeylik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Düşey olma durumu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Düşey durumda bulunan bir cismin özelliği


Hecelenişi / Hecelemesi;
dü-şey-lik