düşey çember ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir yerin düşeyini sınırlayan çember

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dü-şey çem-ber