düşenin dostu olmaz ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`varlıklı kişi yoksullaşınca çevresindeki dostlarından kimse kalmaz` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
dü-şe-nin dos-tu ol-maz