düşeş atmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

tavlada zarlar altı altı gelmek

2. Anlamı (eş anlamlısı):

umulmadık bir başarı kazanmak

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dü-şeş at-mak